Kjære hytteeiere i Eggedalsfjellet

Vi får henvendelser om at dere er bekymret for hytta nå som dere ikke kan reise opp så ofte dere vil. Dere er bekymret for at hytteområdene i disse tider kan være mer utsatt for kriminalitet fordi det er mindre folk på fjellet. Vi sendte ut en epost i går til grunneiere, brøytere og håndverkere der vi oppfordrer de til å følge ekstra godt med på omgivelsene rundt seg.

For selv om ikke du kan reise opp så ofte du vil så er det fortsatt folk i fjellet, i tillegg til de som er nevnt ovenfor så er det også noen som bor fast på hytta hele året.

Hvis det er noe dere er redde for eller ønsker og få sjekket så oppfordrer vi dere til å ta kontakt med din grunneier eller velforening.

Det er også forskjellige hytteservice bedrifter i Eggedal som kan hjelpe dere.

  • Besserud Hytteconsult tlf. 900 50 655
  • Haglebu Fjellstue avd. hytteservice tlf. 32 71 33 50
  • Eggedal Bygg og hytteservice tlf. 900 37 713
  • Hyttefix tlf. 924 45 459
  • Sigdal og Modum Bygdeservice tlf. 466 41 422

Ta gjerne kontakt med oss på turistkontoret også hvis det er noe vi kan hjelpe dere med. Tlf 32 71 48 08 eller post@visitsigdal.no

Artikkelen fortsetter under annonsen
Annonse: Kaugerud

I forskrift 15. mars 2020 nr. 294 om karantene, isolasjon og forbud mot opphold på fritidseiendommer mv. i anledning utbrudd av Covid-19 gjøres følgende endringer:

§5 skal lyde:

Personer forbys å overnatte på fritidseiendom i annen kommune enn der vedkommende er folkeregistrert. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates.

Personer som er i karantene etter § 2 fordi de deler husstand med en som er bekreftet smittet av SARS CoV-2-virus, kan likevel overnatte i fritidseiendom i annen kommune i perioden den smittede er i isolasjon etter § 4 i forskriften.

§ 9 første ledd skal lyde:

Forskriften trer i kraft straks, og gjelder til og med 3. april 2020.

Vi tolker den slik at det skal være snakk om fare for store materielle skader før en skal ta turen opp for og sjekke. Vi setter veldig stor pris på at hyttefolket respekterer vedtaket i denne tiden.


Vi savner dere og håper at vi snart kan ønske dere velkommen tilbake til Eggedalsfjellet, men frem til da så skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe dere.


Ta vare på hverandre!

Artikkelen fortsetter under annonsen
Annonse: Kaugerud