Madonna jubileum 22. juni 2019

I år er det 10 år siden Madonnastatuen ble satt opp på Bjønnskortenatten 1020 moh.

I ettertid har det, takket være mye frivillig arbeid og en enorm innsats fra Eggedal Turlag, blitt anlagt en unik steinsatt sti. Ved Svarttjern har LHL ordnet en gapahuk.

22. juni inviterer Sigdal kommune og Eggedal Turlag til jubileum for Madonnaen og åpning av stien.

Programmet fra kl. 12.00 er som følger:

- Eggedal Skole- og ungdomskorps spiller

- Velkommen ved ordfører Tine Norman

- Gudstjeneste ved Biskop Jan Otto Myrseth med flere

- Eggedal Sangkor synger

- Historien bak Madonnaen ved Knut Aabø

- Kunstneren Turid Angell Eng forteller

- Historien bak Madonnastien ved Gunbjørn Aasand

- Åpning av stien

 

Kl. 15.00:

- Åpning av gapahuken ved LHL og Gunbjørn Aasand. 

De oppfordrer til samkjøring denne dagen og minner om at man bør være ute i god tid.

5455