Annonse: Kaugerud

Spennende bygdehistorie på Eggedal Mølle

På Eggedal Mølle kan du se korn bli til mel i Norges siste vanndrevne mølle. Ildsjeler i venneforeningen holder mølla i drift.

Mot slutten av 1800-tallet dro bøndene i Eggedal til møller lenger syd i bygda for å få malt kornet. Det var både langt og tidkrevende, så dette ville de gjøre noe med.

Dugnadsånden som ble til mølle i 1912

I 1910 ble det dannet et aksjeselskap som bestod av 83 bønder og aksjekapitalen var på 12 150 kr.

Byggingen ble satt i gang og mølla stod ferdig slik at den første sekken med korn ble malt 29. mars 1912. Mølla var i årlig drift fram til 19. september 1965, da generalforsamlingen besluttet å legge ned driften.

Kulturminne

Styret for aksjemølla ville gjerne at mølla skulle bevares og etter hvert ble det til at lærer Sigurd Tveiten kjøpte mølla og den 20 mål store eiendommen. Sigurd Tveiten arbeidet for museum i Eggedal og hadde etablert Tveitensamlingene, et privat museum i Eggedal. Han testamenterte seinere Eggedal Mølle til Sigdal kommune som ble eier fra 2. desember 1987. Mølla ble gjenåpnet etter omfattende restaurering i kulturminneåret 1997.

8930

Det er i alt 10 gamle hus på mølleområdet:

Mølla

Dette er en bygdemølle fra 1912. Den blir drevet med vannkraft og alt det opprinnelige maskineriet er bevart og i bruk.

Grimesaga

Oppgangssag fra 1900 som opprinnelig stod ved elva Grima i Nedre Sigdal. Saga er restaurert og blir drevet med vannkraft av et solid vasshjul som driver sagbladene. 

Kvernhus

Opprinnelig fra gården Nyhus i Eggedal, og er fra 1700-tallet. Ved hjelp av kvernkallen blir møllesteinen drevet med vannkraft. 

Bryggerhus

Fra 1800-tallet fra gården Øvre Kopseng i Eggedal. Huset inneholder blant annet en murt bakerovn der man kan steke 7-8 brød samtidig.

Basolstua

Her bodde og arbeidet rosemaleren Per Basol som var fra Eggedal. I de seinere årene er det arrangert kunstutstilling her.

Grønsetskolen

Skolestua fra 1862, opprinnelig fra Greenskogen i nedre Sigdal. Skolen er rikt utstyrt med skolebøker og annet skolemateriell av gammel årgang.

8933

Kjone

Et lite tømmerhus der man både kunne tørke korn og røyke kjøtt.

Stall

Der bøndene satte hesten mens de ventet på at kornet de kom med til mølla ble malt.

Stabbur

Ble i sin tid eid av rosemaleren Per Basol.

Åpningstider

På Eggedal Mølle blir du kjent med bygdelivet gjennom historien og det store teknologiske fremskrittet for bøndene i 1912.

Eggedal Mølle har åpent lørdager og søndager kl. 12.00-17.00 til og med 9. august. I Bryggerhuset kan du kjøpe nystekte vafler og andre godsaker.

Kilde: eggedalmolle.no

Foto: NAF Lokalkjent