Annonse: Kaugerud

Stengte veier lørdag 13. august

Etappe 5 av Tour of Scandinavia, et av Norges største årlige idrettsarrangementer, går fra Vikersund til Norefjell lørdag 13. august. Av sikkerhetsmessige årsaker må veiene stenges en periode i området der rittet avvikles. Her kan du se hvilke veier som stenger når.

Etappen starter i Vikersund kl. 10.40 og har forventet målgang på Norefjell ca. kl 14.00.

Et sykkelritt av denne størrelsen har krav om at veiene er stengt når sykkelkortesjen kommer. Skilt og nødvendige sperringer er satt ut for å markere dette. Følg anvisningene. Arrangementet og planene er godkjent av SVV, og sikkerhetsarbeidet ledes av politiet.

Veien vil av sikkerhetsmessige grunner være stengt mot syklistene. Medgående trafikk vil kunne gå frem til bil med rødt flagg ankommer.

Stengte veier er merket med skilt om innkjøring forbudt etter vedtak fra SVV. Dette av sikkerhetsmessige grunner både for beboere, syklister og øvrig trafikk. Nødetatene kan passere og vil få bistand fra rittets politistyrke ved passering.

Her er stengeplan

11539

Vær oppmerksom på at klokkeslettene er basert på normal fart i denne typen konkurranse, med en snitthastighet på 36-44 km/t. Tidspunktene gjelder fartsretning mot rittet dersom ikke annet er oppgitt. Medgående trafikk vil alltid kunne gå lenger, og skal normalt ikke stoppes før første bil med takskilt «VEGEN STENGT» og rødt flagg passerer. Sperringer vil bli opphevet så snart kortesjen har passert med siste kjøretøy som er siste bil merket med «SYKKELRITT SLUTT» og grønt flagg (unntaket er målsteder med avsluttende runder. Her skal ikke trafikk slippes opp i mellomtiden hvis ikke annen ordre er gitt). Uniformert politi, mobile vakter, stasjonære vakter og løypevakter vil sørge for vakthold i alle gater og kryss i hele løypa.

Trafikken vil bli sluppet frem der det er mulig mellom oppgitte tidspunkt.

Du kan se passeringstidspunkter her.

Kortesjeplan

Illustrasjonen under viser kortesjen ved samlet felt. Den består av:

  • Eget skiltteam
  • Eget sperreteam
  • 1 politibil
  • 4 politi-MC
  • 30 mobile vakter
  • 1 sikkerhetskommando med sikkerhetssjef, politikoordinator og MC-kommando
  • Regulator styrer kortesjen
  • Alle mobile vakter på nødnett

Det er løypevakter og stasjonære vakter på alle nøkkelpunkt og i middels store kryss. Stasjonært politi i større kryss.

11540

Ber om forståelse for stengte veier

Arrangøren og politiet beklager de ulempene stengingen vil medføre, og ber om forståelse for at tiltak iverksettes for å opprettholde sikkerheten.

Det er i forkant av etappen satt opp flere informasjonstavler langs veiene på de mest trafikkerte stedene som forteller når disse veiene stenges pga. sykkelrittet.