Sykkel på og rundt Norefjell

Vi inviterer til informasjonsmøte om sykkelsatsning på Norefjell!

Sykkelturisme er en sterkt voksende nisje innen reiselivet i hele Europa og ikke minst i Norge. Sykkelturisme i Norge har utviklet seg mye de senere årene og tradisjonelle vinterdestinasjoner har satset mye for å bli helårsdestinasjoner. Destinasjoner som Trysil og Hemsedal har brukt/bruker titalls millioner på utvikling av sykkelprodukter.

For å bli konkurransedyktig i denne sammenhengen er det viktig å utnytte sine stedsfordeler og ikke minst utvikle egne og nye produkter.
Norefjell Destinasjon, i samarbeid med Sigdal Utvikling, er tildelt midler fra Buskerud fylkeskommune til å gjennomføre et Forprosjekt/Mulighetsstudie for utvikling av sykkelturismen på Norefjell under mottoet «ett fjell».

Det inviteres til et informasjonsmøte på Norefjell Ski og Spa torsdag 14. februar 2019 kl 18.00.

Informasjonsmøtet er åpent for alle med interesse for mulighetene innen sykkelturisme, enten du er grunneier, næringsdrivende, utvikler eller reiselivsengasjert.